Maglebyvej 6 Skælskør

Maglebyvej 6
Af Maglebyvej fra havnen passerer vi Jernbanevej og den lille smøge mod posthuset, forbi det lille hus nr. 6
som ligger på vejens højre side og som købmand Chr. Elstrøm har ladet opføre.
Her var fra århundredes begyndelse Venstrebladet ” Sydvestsjælland ” kontor
og i mange år var P. Nielsen dets redaktør.
Bladet begyndte at udkomme som dagblad i 1890 og var i lang tid byens og oplandets største lokale avis,
men det måtte ophøre den 1 okt. 1941.


Tilbage