Skælskør private Realskole 

Klik på billedet

Grundstenen bliver lagt til Maglebyvej 12
På Maglebyvej 12  ligger Håndværker og Industriforeningens bygning som blev opført i 1887 af
murermester Rasmus Christensen.
Her drev lærer O. E. Guldberg indtil 1910 en privat realskole, som blev nedlagt da borgerskolen blev
udvidet med en realklase, her blev Guldberg lærer.
Aftenskole for håndværkere er stadig i industribygningen, men den vil nok snart blive overflyttet til en af den
nyere tids centralskoler med dagundervisning.

Tilbage