Automobilforretning Maglebyvej


Mangler fotoI maj 1925 startede rutebilejer A. Dahlberg Hansen en automobilforretning med moderne
værksted på hjørnet af Magleby-vej og Stationsvej .
Efter at Dahlberg Hansen havde overdraget sine rutebiler til statsbanerne og var rejst fra byen,
overtog P. J. L. Løppentin automobilforretningen 1939, denne forretning blev i 1960
overtaget af D. E. Mikkelsen A/S G. M. 

Tilbage