Ellebjerggårds Historie

Ellebjerggård Vedskøllevej 159 Vedskølle 4230 Skælskør 1948.
Foto: Udlånt af Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kongelige Bibliotek.
Ellebjerggård Vedskøllevej 159 Vedskølle 4230 Skælskør 1955.
Foto: Udlånt af Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kongelige Bibliotek.

Ellebjerggård var tidligere en fæstegård under Basnæs Gods og overtoges i 1921 af Niels Kristian Nielsen.
Der i 1959 holder guldbryllup på Ellebjerggård
Det bliver sønnen Viggo Nielsen, den senere sognerådsformand der overtager.

Matr. nr. 2a Vedskølle by, Tjæreby sogn.

Fæstere/Ejere på Ellebjerggård
1) Niels Kristian og Mathilde Nielsen, overdrager til sønnen.

2) Viggo og Lisbeth Nielsen, datter og svigersøn overtager.

3) Anette og Palle Hansen.

Kilde: Landbruget i Sorø Amt 1947.

Tilbage