Møllegårds Historie

Møllegård Birkemosevej 5 Vedskølle 4230 Skælskør 1936-1938.
Foto: Udlånt af Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kongelige Bibliotek.
Møllegård Birkemosevej 5 Vedskølle 4230 Skælskør 1948.
Foto: Udlånt af Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kongelige Bibliotek.


Møllegården er en gammel fæstegård under Basnæs Gods.

I 1806 fik Lars Jensen fæstet på gården matr. 3a Vedskølle by, han var bondefoged, senere i 1814 får han udnævnelsen til sognefoged, han overdrager senere fæstet til sin søn Lars Jensen og det blev ham der købte gården fri af Basnæs Gods i 1835.
Lars Jensen, overdrager i 1900 til sønnen Jens Larsen som i 1911 sælger gården ud af familien, den har da været i familien i over hundrede år.
I 1911 overtog Hans Nielsen Møllegården, som han i 1934 overdrog til sin søn Hans Valdemar Nielsen.

Matr. nr. 3a Vedskølle by, Tjæreby sogn.

Fæstere/Ejere på Møllegården
1) Jens Larsen bondefoged og sognefoged, sønnen overtager.

2) Lars Jensen der frikøbte gården fra Basnæs Gods.

3) Jens Larsen overtager gården i 1900.

4) Hans Nielsen overtager i 1911 og overdrager til sønnen 1934.

5) Hans Valdemar Nielsen.

6) Kåre Riber.

7) Hans Sørensen.

8) Sten Winfeldt.

9) Uffe Sørensen og Maria Jensen.

Kilde: Landbruget i Sorø Amt 1947 og Kurt Kamp, samt Lars Jensen Krogagergård.


Tilbage