Snedinge Hovedgårds Historie

Snedinge Hovedgård Ørslevvej 234 4230 Skælskør.
Foto: Danmarks Større Gårde bind 3.
Klik på billedet

Ca. 10 km syd øst for Skælskør ligger Snedinge hovedgård.

Ejerhistorie
Snedinge hovedgård opstod omkring 1370 af en landsby af samme navn. På dette tidspunkt hørte både gården og landsbyen til Bråde Len, som var ejet af Roskilde bispestol. Op gennem 1400- og 1500-tallet blev Snedinge ejet af medlemmer fra Grubbe- og Daa-slægterne. Herluf Trolle Daa solgte den til sin slægtning Alexander Rabe von Papenheim. Inden da havde Herluf Trolle lagt de resterende gårde i landsbyen Snedinge under herregården.

Alexander Rabe von Papenheim blev efterfulgt af sin enke Regitze Grubbe i 1631 som ejer af Snedinge. Hun døde i 1650, hvorefter arvingerne solgte Snedinge videre i 1656 til Niels Trolle, som i forvejen ejede gården Trolholm. Dennes søn Herluf Trolle overtog Snedinge i 1667, og han solgte gården videre i 1707 til baron Ulrik Adolph Holstein. Snedinge havde på dette tidspunkt en hovedgårdstakst på 71 tønder hartkorn, hvilket gjorde den til en var relativt stor gård.

Baron Ulrik Adolph Holstein oprettede i 1708 grevskabet Holsteinborg af Snedinge samt gårdene Fyrendal og Trolholm. Dette grevskab lå Snedinge herefter under indtil lensafløsningen i 1921, hvorefter Snedinge fortsatte med at høre under godset Holsteinborg.

Snedinge er i 2014 ejet af Ulrich Holstein-Holsteinborg og fungerer som avlsgård under Holsteinborg.

Kilde: Danske Herregårde

Ejere
1300-tallet Bråde var sammen med Snedinge samlet len under Roskilde bisperne.
1400 Jacobus Martini (Jacob Mortensen) er bispens lensmand på Snedinge.
1460 Olaf Grubbe er bispens lensmand.
1481-83 Jens Mikkelsen er bispens lensmand.
1500 Niels Grubbe er bispens lensmand.
1511 Niels Grubbes datter, Karen Grubbe (enke efter Søren Daa er bispens lensmand. Tilsyneladende køber hun godset af bispen.
1538 Karen Grubbes og Søren Daa’s søn Erik Daa (d. 1539) ejer godset.
1597 Sønnen Jørgen Daa (d. 1598) ejer godset.
1630 Sønnen Herluf Trolle Daa (d. 1630) ejer godset. Han gjorde det større ved at lægge 6 gårde (resten af landsbyen) ind under hovedgården.
1630-31 En slægtning, Alexander Rabe v. Pappenheim (d. 1631) arver godset, men dør selv året efter, hvorved hans enke, Regitze Grubbe (d. 1650) får gården.
1656 Regitze Grubbe arvinger skøder godset til Niels Trolle (d. 1667) til Troldholm (Brådes nye navn)
1667-1704 Herluf Trolle (d. 1714) til nabogodset Trolholm ejer godset.
1704 Storkansler Ulrik Adolph Holstein overtager Trolholm, Snedinge m.m. og opretter grevskabet Holsteinsborg. Snedinge bliver en anneksgård sammen med Furiendal

Kilde: Bråde len Flakkebjerg herred.

Arbejdere på SnedingeGøngehøvdingen på Snedinge

 HerregårdeOversigtsmenu