Navnet Skælskør gennem tiderne

Bynavnet Skælskør er sammensat af ordet ” SKELFISK ” der direkte oversat betyder  
 ” MUSLING ” og af ordet ØR der betyder GRUSET STRANDBRED.

Et bevis herfor har vi, da FR. II i 1562 befalede at Skælskør

skulle levere 1 tønde Skjelfisk til det kongelige køkken i Korsør.

Endnu i 1700tallet omtales de velsmagende muslinger,

der endnu kunne samles i fjorden.

Bynavnets stavemåder gennem tiden.
1231:   Skjelfiskør.
1325:   Skjælskøør.
1327:   Skielskøerby.
1328:   Skelskør.
1329:   Skielfiskøør.   
1388:   Skelskyør.
1759:   Skjelskør.
1850:   Skielskør.

Oversigtsmenu