Englænderne kommer Tyskerne rejserTyske soldater ved Bruns Hjørne på vej til Korsør.
Foto: Udlånt af Skælskør Egnshistoriske Arkiv.
Tyske soldater ved Bruns Hjørne på vej til Korsør.
Foto: Udlånt af Skælskør Egnshistoriske Arkiv.
Tyske soldater ved Skovbakken på vej til Korsør.
Foto: Udlånt af Skælskør Egnshistoriske Arkiv.
Tyske soldater ved Skovbakken på vej til Korsør.
Foto: Udlånt af Skælskør Egnshistoriske Arkiv.


Tyske soldater på toppen af Skovbakken på vej til Korsør.
Foto: Udlånt af Skælskør Egnshistoriske Arkiv.

Oversigtsmenu