Smedestræde Skælskør

Klik på billedet.
Smedestræde set fra Noret mod Vestergade 1914.

Foto: Udlånt af Skælskør Egnshistoriske Arkiv.

Smedestrædet, der før i tiden havde navnet Kostrædet går fra Vestergade mod Noret.
Endnu efter 1 verdenskrig holdt man kreaturer inde i byen og flere steder handlede man med spande mælk,
når kreaturerne skulle på græs blev de om morgenen drevet gennem strædet til græsning, som kunne være helt
ude ved Holmene eller ved Tranderup.
Svineriet der fulgte af at kreaturerne blev drevet gennem byen bevirkede at man bestemte at kvæget skulle
blive på græs fra 1 maj til 25 juli.

Kilde: “Skælskør en vandring i den gamle købstad” af Johs. Lyshjelm og Erik Nielsen.

Oversigtsmenu By