Skælskør Arkiv startes

Skælskør Egnshistoriske Arkiv blev oprettet i 1967.

Billede af de fire der startede det hele, her fotograferet i Skælskør Bank 1976.

Fra venstre: Viceskoleinspektør Erik Nielsen, Tobaks og Vinhandler Carl Jacob Brinck,

Bibliotekar Søren Clausen, og Skoleleder Johs. Lyshjelm.

Foto: Udlånt af Skælskør Egnshistoriske Arkiv

Oversigtsmenu