Gl. Smidstrup mølle

Klik på billedet.
Smidstrup mølle for enden af dengang Møllestræde.

Foto: Udlånt af Skælskør Egnshistoriske Arkiv.

Tilbage