Hvidstensgårds Historie

Hvidstensgård Snedinge Møllevej 50 Bøgelunde 1936-1938.
Foto: Udlånt af Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kongelige Bibliotek.

Hvidstensgård Snedinge Møllevej 50 Bøgelunde 1949.
Foto: Udlånt af Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kongelige Bibliotek.


Hvidstensgård ligger lige sydvest for Bøgelunde by, gården har tidligere båret navnet Fladmosegård.

Matr. nr. 6a Bøgelunde, Sdr. Bjerge sogn.

Fæstere/Ejere Hvidstensgård
1) Karl og Elisabeth Mortensen, solgte i 1950erne gården til nr. 2.

2) Arne og Inger Jensen, de overdrager senere gården til deres søn.

3) Troels Jensen og Anne Marie Fejer Justesen.

Kilde: Carl Ernst Hansen Skælskør og Aage Justesen Skælskør.

Tilbage