Dødningehovedet


I landsbyen Eggeslevlille har der i en gård over porten på hanebjælken siddet et kranie af et menneske. Om dette er der gennem tiderne fortalt følgende.

På gården boede en mand, hvis navn er glemt, men han var kendt for sin store gerrighed. Manden havde en søn, som blev taget til soldat (Dragon) og blev efter læretiden (3 år) af kongen sammen med en del kammerater lejet ud til en tysk fyrste, som sendte dem i krig mod sine fjender.
Da ingen havde hørt fra ham i lang tid, betragtes han som falden og som sådan forventede ingen at se ham igen. Efter 12 år kom en aften en Dragon til gården , (gården skulle holde en rytterstald til to heste med ryttere i beredskab), og bad om overnatning.
Manden og konen var ikke hjemme, men til kildemarked i Kirkerup, da konen var svagelig.
Efter at Dragonen havde spist til aften, så han med interesse hele gården efter, og bad før han gik til ro, folkene om at gemme hans pengesæk i mandens skab, han mente, at de der var i større sikkerhed, Dragonen sov i laden eller stalden. Om morgenen da folkene kom op var Dragon og hest forsvundet.
Op af dagen kom hesten løbende til gården fra den store mose nord for byen, den havde sadel og ridetøj på.
Næste morgen kom fire af hans kammerater, som han havde fulgtes med hjem gennem Holstein og hertil og som var hjemmehørende på egnen, for at følges med ham til København for at afmønstre.
Da de af manden på gården fik at vide, at han var rejst tidligt om morgenen tvivlede de og sagde at aftalen var, at de skulle følges. “Så fik du vel ikke en gang talt med din søn, for ham var det siger en af Dragonerne”.
Ved at høre dette faldt manden sammen og sagde samtidig ” Gud forlade mig grumme synder, har jeg slået min egen søn ihjel, som jeg har gået og sukket efter at se i så mange år”.
Så bar de manden ind og hentede sognefogeden, der fik ham i fængsel på Basnæs, hvor han overfor Herredsfogeden bekendte hele sin brøde.
Da manden og konen kom hjem om aftenen og af folkene hørte om Dragonen, der sov i laden og som havde bedt om at få opbevaret den store pengepose, da for pengedjævelen i manden og han gik ud og slog Dragonen ihjel, og gravede ham ned i den ene hestebaas lige ved porten.
Derefter sadlede han hesten og red den ud i den store mose og bandt den til en busk, den har derefter revet sig løs og rendt tilbage til gården.
Manden blev radbrækket og stejlet på galgebakken, som lå i Galgemarken nordvest for Basnæs Gård.
Hovedet blev sat på en stage, da det havde stået et år var det skik, at det skulle sættes ved byporten eller over denne, hvor forbrydelsen havde fundet sted.
Eggeslevlille bymænd bad dog om at måtte blive fri derfor, imod at sætte det på en stump af stagen på hanebjælken over porten i den gård, hvor forbrydelsen var sket.
Der har det siddet i langt over hundrede år efter gamle folks udsagn, en senere ejer har dog begravet det i haven.
Det blev en gang ført til kirkegården, men da var der ikke til at være på gården, så en karl gik til graveren og fik hovedet med hjem til gården, men det vedblev at være lige galt og graveren måtte indrømme at han for nemheds skyld bare havde taget et tilfældigt hoved, nu kom det rette hoved tilbage til gården og der blev ro på gården.
En gang havde nogle karle slået det ned og kastet det på marken, men der blev ikke ro, før det atter var tilbage på gården og nu var begravet i haven.
En gang på en bestemt tid om året kommer om natten fire ryttere på sorte heste og rider rundt om gården for at lede efter deres kammerat.

Hele denne historie er fortalt til Chr. Jespersen af ” Christian Husar ” som var stenhugger i Tystofte i tidsrummet 1863 – 1867, han var dengang en gammel mand, der boede i et hus tæt ved den gård i Eggeslevlille, Chr. Jespersen har fået samme historie fortalt af flere gamle folk og omtrent enslydende.

Kilde: Chr. Jespersen Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt. 1938.

Tilbage