Luftfoto over Skælskør By og Magleby

Klik på billedet

Ser ned på Jernbanevej – Jeppestræde – Pistolstrædet – Marie Kirkegårdsvej 1930erne.
Foto: Udlånt af Ove Læsø Skælskør.

Oversigtsmenu