Hundekildegårds Historie

Hundekildegård Dybkær 22 Tranderup Skælskør 1936-1938.
Foto: Udlånt af Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kongelige Bibliotek.

Hundekildegaard i Tranderup ved Skælskør, er en slægtsgård i fjerde generation, og den nuværende ejer Holger Rasmussen har opbygget en stor minkfarm og frugtplantage.
Tranderup by, der bestod af 7 gårde, tilhørte kronen indtil 1669, da kongen mageskiftede med Hugo Lutzow, amtmand over Antvorskov og Korsør amter.

Hugo Lutzow søgte i de følgende år gentagne gange dog uden held at få dannet en adelig hovedgård af Tranderup. Der tales om hans ladegård Tranderup og i matriklen af 1688 nævnes Tranderup Hovedgaard med cirka 74 tønder land hartkorn.
Om landsbyen virkelig er blev nedlagt er uvist, i så fald er den hurtigt genopstået, for i 1694 omtales to bøndergårde i Tranderup by tilhørende oberst Frederik Lutzow til Lundsgård ved Kerteminde, der havde arvet dem efter faderen Hugo Lutzow.
Senere er Tranderup kommet til oberst Christian Juel til Strandegård og Totterupholm (Rosendal), af hvem kong Frederik den Fjerde i 1708 reluerede (tilbagekøbte) Tranderup med 7 gårde og lagde den under grevskabet Antvorskov. Herfra overgik landsbyen ti! Borreby.
I 1857 solgte Adolf Frederik Holten Castenschiold gårdene i Tranderup til selveje.
Godsejeren var meget afholdt, og året efter hans død i 1865, blev der af Borrebys tidligere fæstebønder rejst en mindesten over ham med følgende indskrift:
Den Herre var os en fuldtro Ven
Saa god og trofast af sinde
Derfor hendroge vi Bondemænd
og rejste ham dette minde.

Kilde: Landbrugs-Nyt.

Matr. nr. 3a Tranderup by, Boeslunde sogn.

Fæstere/Ejere på Hundekildegård
1) Hollen Hansen og Kirsten Jacobsdatter, iflg. kirkebog, matr. kort og FT. 1771, derefter søn.

2) Hans Hollesen og Mette Marie Jesdatter, fra 15 apr. 1777, derefter datter og svigersøn.

3) Peder Herlufsen og Maren Hansdatter, fra 21 sep. 1809, derefter brodersøn af nr. 2 Hans Hollesen.

4) Lars Rasmussen og Margaretha Kirstine Kristensdatter, fra 20 apr. 1826.

5) Rasmus Kristiansen og Maren Helgesen, iflg. FT. 1840 og 1845.

6) Maren Helgesen, enke efter Rasmus K. iflg. FT. 1850, derefter datter og svigersøn.

7) Anders Madsen og Karen Rasmussen, iflg. FT.1860, 1870 og 1880 derefter søn.

8) Rasmus Andersen og Marie Pedersen, iflg. FT 1880 som forpagtere og i 1890 som ejere, derefter datter og svigersøn.

9) Peter og Dagmar Rasmussen, derefter søn.

10) Holger Rasmussen og Inge Stall.

11) Inge Stall, efter Holger Rasmussens død.

Kilde: Jens Nyvang Andersen Skælskør.


Tilbage