Lindeskovgårds Historie

Lindeskovgaard Egerupvej 83 Skælskør 1936-1938.
Foto: Udlånt af Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kongelige Bibliotek.
Klik på billedet

Lindeskov var oprindelig en landsby med fem gårde og enkelte huse. Lindeskovgaarden nævnes første gang 1231,
hvor navnet stavedes Lyndescogh.
Op gennem tiderne blev gårdene efterhånden lagt sammen så der i 1795
kun var 2 gårde og nogle huse tilbage.
Dette år fik ejeren af Espe, Johan Rchling Qvistgård tilladelse til at nedlægge den ene af de 2 gårde og den tilbageværende
gård fik tillagt al jorden og blev kaldt Lindeskovgård, den var forinden blevet nyopført
som en firlæget gård.
Den 6 juli 1913 nedbrændte gården totalt og blev opført som en ny grundmuret gård med tegl tag på såvel stuehus
som udlænger.
Lindeskovgården har i gennem alle tider tilhørt godset Espe med forskellige fæstere/beboer.

Kilde: Finn Pedersen Boeslunde.

Matr. nr. 1a Lindeskov, Boeslunde sogn.

Fæstere/Beboere på Lindeskov
1) Wilhelm Heinrich Bornemann.

2) En søn af Friderich Christian Hansen ejer af Espe Gods.

3) Anders Nielsen, overtager 1975, efter ham blev gården drevet de næste ca. 15 år af Espe gods, indtil 1853.

4) Carl Johan Knipschildt, skovrider på Espe overtager 1853.

5) Peter Rasmus Bay, han overtager omkring 1883.

6) Niels Friis, overtager i 1917.

7) Forældrene til inspektør Vestergård på Espe flytter ind i 1924.

8) Ejner Nielsen og Anne Marie Troelsen, overtager i 1949 og frem til 973 hvorefter Espe
igen overtager driften af jorden.

Kilde: Finn Pedersen Boeslunde.


Tilbage