Kirkelykkegårds Historie

Kirkelykkegård Frankerupvej 96 Frankerup 4200 Slagelse 1936-1938.
Foto: Udlånt af Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kongelige Bibliotek.

Første kendte fæster var Christen Sørensen i 1753. Gården har været i slægtens eje siden 1753,
efter Jørgen Nielsens død forsatte Karen Hansdatter med fæstet, med hjælp af sin ugifte søn
Niels Christian Nielsen iflg. FT1921.

I FT. 1930 er Niels Kristian Nielsen blevet gift og har øjensynlig overtaget gården.

Den efterfølgende ejer nr. 7) Peder Hansen, kom ulykkeligt af dage ved at styrte ned under træbeskærring.
Matr. nr. 2, Frankerup by Eggeslevmagle sogn.

Fæstere/Ejere på Kirkelykkegård
1) Christen Sørensen og Ane Jespersdatter 1763. søn overtager fæstet.

2) Jørgen Christensen og Ellen Rasmusdatter 1791. søn overtager fæstet.

3) Niels Jørgensen og Karen Hansdatter 1832. søn overtager fæstet.

4) Jørgen Nielsen og Karen Hansdatter ca. 1874. søn overtager fæstet.

5) Niels Christian Nielsen og Johanne Rasmine Petra Nielsen ca.1924.
 Efter Niels Christians død 1932 sælger enken gården ud af slægten.

6) Karl Hansen der stammede fra Omø, overgår senere til søn.

7) Peder og Sigrid Hansen, søn overtager.

8) Rasmus og Jette Hansen.

9) Bertel Stenkjær, bor ikke på ejendommen.

10) Anders  og Pernille Nielsen overtager 2021.

Kilde: Rita Holm og Børge Petersen Skælskør.
Div. rettelser i slægtslisten foretaget af : Anita Kargaard Roskilde
samt Pernille Nielsen. Tilbage