Skælskørs første hjemmeside

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |

| P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Æ | Ø | Å |

Tilbage

A

Adelig gade og gård
Adelen havde tit ejendomme i byerne
Deraf fik hovedgaderne ofte deres navne – således også i Skælskør, hvor navnet Adelgade med årene er blevet til Algade.
Kun en af de gamle adelsgårde ligger tilbage – den på hjørnet af Algade og Strandgade. Peder Reedtz’ gård.
Peder Reedtz havde Sorø og Antvorskov klostre i len fra 1580, i henholdsvis fire og ni år. Ejede Tygestrup.

Agersø
Beliggende syd -vestlige hjørne af Sjælland i Storebælt.

Agersø har været beboet i flere tusinde år. Der ligger en sten med soltegn fra bronzealderen i strandkanten ca. halvvejs mellem havnen og Helleholm.
Der findes rester af 2 langdysser – en nord for Agersø by og resterne af en langdysse syd for Agersø by, denne høj kaldes “Sølbæts Høv”. På Egholm findes rester af en dysse.
Agersø er også omtalt i Kong Valdemars jordebog.
Iøvrigt henvises til “Agersø i Storebælt med naboøen Omø gennem tiderne” af Axel Garboe.
Der findes endnu, det i året 1808 anlagte befæstningsanlæg, der skulle forsvare indløbet til Omø-sund under krigen mod  englænderne 1807-14.

Agersø Færgefart 
Skælskør nr. 1 sejlede fra 1885-94 og nr. 2 sejlede fra 1894-1915.
Skælskør nr. 3 sejlede fra 1915-1962. Dengang sejlede man fra Skælskør havn til øerne.
Færgen, der afløste det gamle dampdrevne veteranskib “Skelskør”, har fået sit navn efter øen  – “Agersø”.
Da Stigsnæs -værket blev opført i 1963 fandt man det formålstjenligt at have sin egen færge med direkte anløb til Stigsnæs, hvor flere øboere havde deres daglige virke.

Agersø – Helligtrekongersaften
En stor fest på en lille ø.
Den 5. januar, altså Helligtrekongersaften, fordrer skikken at man på Agersø ifører sig forklædning og går fra dør til dør og banker på. Det er vigtigt ikke at blive genkendt.
Når gårdlampen er tændt er det adgangstegn for den udklædte gæst. I 2003 var der ca. 60 besøgende i løbet af aftenen.
Yderligere information i “Jul i Skælskør”.

Agersø Kirke
Det er først efter reformationen at der er bygget kirke på Agersø. Før måtte befolkningen sejle til Skælskør for at komme i kirke. På nordsiden af Skælskør Kirke ligger Agersø og Omø kapellerne. De stod åbne ind mod hovedskibene.
Hvornår den første kirke stod færdig på Agersø er vanskeligt at sige noget om da alle dokumenter er gået tabt, men den første præst, Christian Lauridsen, kom i 1574. Han var også præst på Omø og boede der.
I 1621 flyttede den første præst til Agersø og der har været præst siden.
Fra “Jul i Skælskør 1991”.

Agersø Kro
Agersøgård – den nuværende kro – er oprindelig anlagt som lystgård ca. 1703, men er senere ombygget.
Den smukke elme- og lindealle er plantet ca. 1750, den leder fra havnen op til byen ved det idylliske gadekær; gennem et velbevaret landligt miljø fører vejen til Agersøgård Kro, der ligger i byens nordlige ende.

Agersø – Mensalhuset
Lille hus ved kirken. Bygget 1772. Mensal betyder kirkens ejendom(jord). På øen kaldes huset for “ringerhuset”. Privat sommerbolig

Agersø – Snede skov
Skoven er fredet i 1941.

Algade 21, Skælskør
Skælskør Apotek.
Skælskør Apotek er oprettet 1805 af apoteker Gerhard Vilhelm Mau der også var postmester.
I 1878-79 opførtes den nuværende bygning, dog uden 1. salen der først kom på i 1899.
Efter en gennemgribende ombygning i 1993 fik apoteket Skælskør byråds bygningspris med den begrundelse, at restaureringen er smuk og hensynsfuld og indretningen er spændende.
Apoteket med Svanespringvandet i forgrunden

Amtsplejehjem, Rude
Østergården.
Østervej 34, Rude.

Andersen, Helge Jessen
1915-1969

Præst ved Holsteinborg, Hyllested og Venslev kirke.
Far til skuespilleren Ulla Jessen.

Arkiv – Omø
Arkivet er oprettet 13. september 1997. Arkivet er privatejet med en
forening på omkring 150 medlemmer.
Ø-arkivets samlinger i overskrifter:
Fyrets historie
Slægternes historie med angivelse af personrække, begivenheder og billedmateriale.
Gårdenes historier
Opsamling af sæder og skikke gennem årtier
Kirkens historie
Skolens historie.

Arkiv – Skælskør Egnshistoriske
Skælskør Egnshistoriske Arkiv blev oprettet i 1967, og har  gennem årene modtaget adskillige fine og spændende arkivalier, som hjælper mange  med bl.a. slægtsforskning og meget andet.
Arkivet har til huse, sammen med biblioteket, på Havnevej 51 i Skælskør.

Til top af siden