Dilettant i Magleby Forsamlingshus


Tretten i Pensionatet

Dilettant “Tretten i Pensionatet” i Magleby Forsamlingshus.
Foto: Udlånt af Erik Søborg Næsby Strand.


1) Poul Hansen. 2) Agnete Hansen. 3) Eva Mortensen. 4) Børge Nielsen. 5) Otto Hansen.
6) Herluf ?. 7) Tove Nielsen. 8) Svend Åge Nielsen. 9) Jens Kruse Petersen. 10) Erling Andersen.
11) Ingrid Andersen. 12) Hans Mortensen. 13) Godtfred Larsen. 14) Lilly Jensen. 15) Ellen Andersen.
16) Helmod Andersen. 17) Poul Søborg.

Tilbage