Toftebjergs Historie

Toftebjerg Basnæsvej 205B Skælskør 1936-1938.
Foto: Udlånt af Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kongelige Bibliotek.

Toftebjerg Basnæsvej 205B 4230 Skælskør først i 1900 tallet.
Foto: fra Niels Pedersens Erindringer.

Toftebjerg, der altid har hørt under Basnæs Gods, hed tidligere Basnæs Møllegård.
Den oprindelige Møllegård var dog kun på 5 tdr. land, og den nuværende gård er dannet af hofjægermester J. B. Scavenius, der omkring 1850 solgte en del af fæstegodset og enten helt nedlagde nogle gårde eller fratog dem deres yderste marker, hvorefter han samlede disse jorde til den nuværende gård Toftebjerg, der ligger hvor den gamle Basnæs Møllegård lå.

Kilde: Danmarks Større Gårde bind 3.

Tilbage