Ørbækgårds Historie

Ørbækgård Stigsnæs Landevej 360 Magleby Skælskør 1936-1938.
Foto: Udlånt af Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kongelige Bibliotek.
Klik på billedet

Gården var tidligere fæstegård under Borreby Gods.
I året 1914 ligger gårdene Ørbækgård og Lunden som nabogårde ved Lundbakken øst for vejen fra Magleby til Stigsnæs, ved høsten dette år brænder de begge.
Ørbækgård bliver frikøb af Borreby Gods og nyopført på det sted hvor den nu ligger vest for vejen, medens Lunden bliver nyopført ved Brakhøj og får navnet Brakhøjgård.
Kilde: Alice Andersen og Jens Nyvang Andersen Skælskør.

Matr. 6a m. fl. Magleby by og sogn.

Fæstere/Ejere på Ørbækgård
1) Hans Berthelsen og Anna Kirstine Jensdatter, fæster ca.1833, han stammer fra Pedersborg ved Sorø, medens hun kommer fra Glænø,
Ørslev sogn, senere overtager søn.

2) Jens Hansen og 1) Ane Justesen fra ca.1865 – 2) Ane Marie Andersen fra ca. 1876 de overdrager til datter og svigersøn i 1914.

3) Peter og Astrid Jensen, 1914 – 1950, Peter Jensen var ombudsmand i sognerådet 1929-1930, en søn overtager efter dem.

4) Aksel og Karen Jensen 1950 – 1977 hvorefter datter og svigersøn overtager.

5) Søren og Gertrud Pedersen 1977.

Kilde: Alice Andersen og Jens Nyvang Andersen Skælskør.

Tilbage