Ukendte billeder

Kan du hjælpe

 
Billederne her under er ukendte for mig og Skælskør Egnshistoriske Arkiv,
jeg håber af denne vej at få hjælp til at stedfæste nogle af billederne.

Skulle du kender nogle af dem, send venligst en mail med angivelse af nr. på billede og

hvor du mener det høre til. samt om det er det øverste eller nederste. 

erikpetersen19@gmail.com

Klik ind på billederne

Oversigtsmenu