Hjørnet af Møllevej og Østergade Skælskør

Fotograf Hans Jensen og frue 1898.

Det var Hans Jensen der i årene mellem 1890-1900 der opførte ejendommen hvor han havde atelier
over barberen i hjørneforretningen i stuen, senere drev han også restauration på 1 sal over forretningen
mod Østergade der var lejet ud til urmager E. Gøth som senere overtog ejendommen.

Foto: Udlånt af Skælskør Egnshistoriske Arkiv.

Tilbage