Omø Mølle og Elektricitetsværk

Omø mølle og elektricitetsværk indtil 1962.
Foto: Udlånt af Skælskør Egnshistoriske Arkiv.

Tilbage