Stigsnæs

Herredsfogedgården Stigsnæs
Klik på billede
Sevedø hovedbygning ca. 1917 – 1918Smed på Marsk StigHoltenvej 20Østerhoved SmedjeMatr. 15b Holten


Stigsnæs Smedje ca. 1890-1900 Ejer: Peter og Ane Margrethe Justesen.
Foto: Udlånt af Aage Justesen Skælskør.
Klik på billedet.

 Fornetoftevej matr. 19 Fornetoftevej 11 – Signe Trines husGartneriet Spiren

Gaden 16 MindeshovedLerchesminde – Gaden 45Gaden 50

Matr. 8 b HoltenØsterhovedvej 35 – Søhusevej 50Nyvangsvej – Alfred Hansens sted Østerhoved

Mindeshovedvej 11205533A

Gedehavevej 40Ishuset StigsnæsMindeshovedvej 33B

Boelsmandssteder Magleby Mark / Stigsnæs

Gårde på og omkring Stigsnæs

Skælskør Land – Oversigtsmenu