By og Herredsfoged

1854 Byfoged Overauditør P.J. Uldahl.
1859 Byfoged og Herredsfoged Overauditør Fritz Moltke.
1869 Byfoged og Herredsfoged P. C. Schørring.
1877 Byfoged og Herredsfoged N. L. Friis.
1889 Byfoged og Herredsfoged H. Fabricius.
1905 Byfoged og Herredsfoged F. Bülow.


Tilbage