Lidt af Øernes historie

I tiden omkring 1770 er ejeren herremanden Lars Nielsen, han stammer fra Hårlev mølle, på Stevns og købte øerne for 16000 Rdl. af Etatsråd Friis og bosatte sig på Agersø.

Han lå i al sin tid i strid med bønderne, dels på grund af hoveriet, som han krævede mere og mere af og det spidser så kraftigt til at bønderne møder op hos ham på hans bopæl og udgangen bliver at de korporligt afstraffer ham, derefter bliver det så uholdbart at han i 1774 over hals og hoved må forlade og sælge øerne.

Det bliver til Provst Tanch i Skælskør og Forvalter Andreas Scalesin Borreby for en pris af 14000 Rdl.

Efter Forvalterens død, bliver Provst Tanch eneejer af øerne i Storebælt og det bliver ca. 30 år med efter tiden rimelige forhold og visse lempelser i hoveriet, men dog med det synspunkt ikke at ophæve stavnsbåndet.

Agersø og Omø var i mange år et sogn og derved med kun en præst, som boede på Agersø, han skulle så tage turen i båd til Omø, og med datidens åbne både var det ikke altid nogen fornøjelsestur. Med den baggrund var der af og til aflysninger på grund af dårligt vejr, og det var nogle af stridspunkterne der skilte Omøboerne fra et godt forhold til deres præst, men da samme præst skulle have del i deres afgrøder og dyrehold og da det ikke var en ringe del af lønnen som præst, gav det anledning til nogen ufred.

I 1812 sælger Provst Tanch øerne til en Daniel Guldberg i København for 100,000 Rdl.


Tilbage til Agersø – Tilbage til Omø

Vil du vide mere