Skælskør Algade

Redaktør Lund Jørgensen i forgrunden 1973.
Foto: Udlånt af Skælskør Egnshistoriske Arkiv.

Ved Havnepladsen.

Tilbage