Algade 6

Træskohandler Niels Thomsen og hans svenskfødte hustru 1910.
I Algade nr. 6 havde træskomand Niels Thomsen en butik med træsko – sko og trævarer fra 1896 til 1916,
som han havde flyttet dertil fra nr. 10, hvor han først boede.
I butikken ved siden af Thomsens var i 1906 Skælskør Beklædningsoplag som Christian Nielsen,
der senere tog navnet Elbo havde flyttet dertil fra nr. 17 på modsatte side af Algade.
I 1914 overdrog Elbo forretningen til skræddermester Niels Jensen og rejste til Næstved.
I 1916 købte isenkræmmer S. Knudsen ejendommen og flyttede sin forretning fra nr. 15 dertil,
hvorefter han benyttede begge de foran nævnte butikker til denne.
S. Knudsen overdrog i 1936 sin forretning til isenkræmmer Ole Pedersen som stadig er dens indehaver i 1966.

Videre  –  Tilbage