En del af det anvendte kildemateriale

Foto vedr. 1975-76 er foretaget af Gunnar Munk Jørgensen Malthas Tegnestue

Hæftet: Folk i trange kår II af Peter Frandsen – Kirsten Hansen – Rita Olsen

Rovborg: Uddrag af efterladte optegnelser af Chr. Jespersen Skælskør

Hæftet: RÅD – TING – ARRESTHUS af: Johs. Lyshjelm

Foto Lanternerne ” Doras øjne “: Ingeborg Torbensen

Luftfoto af Skælskør by ca. 1977: Stender’s Forlag

Skælskør Sygehus’ Historie af Johs. Lyshjelm
Større Danske Landbrug af J. J. Hansen
Skælskør som søfarts by af Erik Nielsen
Skælskør vest for kirken: Villy Pedersen
Fisker Jens Peter Nielsens Erindringer
Foto Asylet Skovvej nr. 1 : Kit Egefjord
Bogen: Danske Slotte og Herregårde
Bogen: Danske Gårde i Vestsjælland
Skælskør Apotek af Johs. Lyshjelm
Optegnelser af Ejler Larsen Tystofte
Danmarks Kommunale Forvaltning
Bogen: Landbruget i Sorø Amt 1947

De Danske Apotekers Historie

Danmarks fyrtårne og fyrskibe
Skælskør gennem hundrede år

Foto Dora Jensen : Th. Jørck

Bogen: Dansk Brygger-Stat

Bogen: Dansk Skole-Stat

Erik Petersen Skælskør
Bogen: Danske Kirker
Bogen: Mit Tøjrslag
Oversigtsmenu
Tak for lånte billeder af Marinus Møller og Kurt Kamp

Samt en stor tak til Skælskør Egnshistoriske Arkiv for lånt materiale