Skælskør Algade 19


Hvad var der før Hotel Skandinavien

En tur i haven på Hotel Skandinavien.

På Algade nr. 19 lå i 1900tallet Hotel Skandinavien og senere Hotel Skælskør.
Det har en meget lang og omskiftende historie, med tilknytning til flere historiske personligheder.
I 1736 nævnes det som postmester Edens gård. I 1740 var Christian Berregård Borreby ejer af gården, og 1750 skænkede Else Bjerregaard, der var enke efter konferenceråd von Brandt, en bror til Brandt som blev henrettet sammen med Struense, gården til byfoged Levin Frederik Langsmidt.
I 1761 blev gården solgt til ritmester Wilkenrau og lotteriinspektør Niels Kollin, der var bror til H.C. Andersens ven, Kollin.
I 1767 overtog købmand Lambert Nielsen gården, som han i 1801 solgte til major Rehling Qvistgaard, som året efter videresolgte den til købmand O. Valentin, for 3000 rigsdaler.
Det var medens købmand O. Valentin havde gården at marskal Bernadotte i 1808 var her i byen for at forsøge at komme over Storebælt, som den engelske flåde blokerede, uden det lykkedes for ham.
Dengang herbergede købmænd og skippere de rejsende der kom til byen, så man kan ikke undgå at opstille den hypotese at marskalen, der sikkert har opholdt sig her i byen i nogen tit, har overladt Valentin de franske ørne, der så langt tilbage man kan mindes, har haft en hæders plads i huset, og stadig findes over dørene der, som en erkendtlighed for et godt ophold hos ham, for sig og sit følge.
Marskal Bernadotte gik 5 år senere , til trods for familieforhold, over til Napoleons fjender, og blev 1818-1844 konge i Sverige, under navnet Karl den XIV. Johan.

Som den verdensmand han var har han sikkert allerede i 1808 indset at Napoleons stjerne var dalende, og at den magt Napoleons ørne var symbolet på var ved at være forbi.
At ørnene har haft hæderspladsen i huset i flere generationer tyder på at de mennesker, der har kendt deres historie, har haft respekt for den æra de var symbol for.
Købmand Vallentin’s søn G. Valentin, overtog gården efter sin far, og det hedder om ham i gamle beretninger at han var så vennesæl, og hjælpsom, over for de rejsende der boede hos ham, at han ikke alene undlod at tage betaling for deres ophold, men også befordrede dem gratis med sine vogne som hentede varer til ham i de nærliggende byer. Det var derfor ikke så mærkeligt at Skælskør var bekendt for sin store gæstfrihed.
G. Valentin drev også skibsfart, og han ejede i 1827 yachten ” Det gode håb ” på 15 commercelæster, med 4 mands besætning.
Det gik imidlertid ikke i længden, og efter at Valentin var gået fallit købte skræddermester P. C. Frandsen i 1876 gården og indrettede den til et hotel, som fik navnet ” Skandinavien “.

I den butik af ejendommen som er ved siden af apoteket var Gjellebøls boghandel en tid, før den i 1895 (1890?) flyttede til Algade 27.
Derefter havde N. Christian Steensberg i mange år en uld og trikotage handel i
Butikken, som i 1936 blev overdraget til E. A. V. Esbensen, der ophørte med handel i 1955.
Nu har E. Mazur grønt og detailhandel der.
I kælderen under hotellet var i 1904 en beværtning som gik under navnet “Blødkoppen”
( Blodkoppen), hvor Mads Petersen dengang var vært.
Nu er der J. la Cours cykelforretning.
For nogle år tilbage havde fotograf og sadelmager Niels Petersen atelier og værksted i hotellets gård, ud for indkørselssporten.
Der er nu fru. Birgit Gluuds antikvitets og galanterihandel.

Værterne har været:

1876 P. Frandsen.
1879 A. C. Jensen – H. P. Hansen – Conrad Frandsen.
1916 C. Christian Madsen -.
1923 Martha Hemmingsen.
1927 C .A. Minor.
1933 Gerda Sørensen -.
1935 G. Hammerdahl.
1938 L. P. Larsen.
1939 Nanna Christensen -.
1941 R. Hansen.
1942 Orla Flindt.
1943 Jens Christian Clausen -.
1943 Tage Møller Andersen.

Kilde: Byvandringen efter fisker Jens Peter Nielsens erindringer.


Videre  Tilbage