Fiskerstræde

Fiskerstræde set fra havnen mod Vestergade 1913.
Foto: Udlånt sf Skælskør Egnshistoriske Arkiv.

Fiskerstrædet, det var ud for strædet nede ved havnen fiskerne landede med deres fangst.
Fra gammel tid har Skælskør haft et betydeligt fiskeri, byen havde endda sit eget fed på Skånemarken.
Fiskeriet er gået op og ned, i 1890erne var det overvældende, i sæsonen måtte bådene
somme tider flere gange ud i bæltet for at tømme garnene.
Omkring 1950 flyttede man fiskerihavnen til den anden side af havnen.

Kilde: “Skælskør en vandring i den gamle købstad” af Johs. Lyshjelm og Erik Nielsen.

Fiskerstræde set fra havnen mod Vestergade omkring 1950erne.
Foto: Udlånt af Skælskør Egnshistoriske Arkiv.
Fiskerstræde set fra havnen mod Vestergade 2011.
Foto: Erik Petersen Skælskør.

Oversigtsmenu By