Englænderne kommer Tyskerne rejser

Ofre fra Tyske Koncentrationslejre føres gennem byen.
Foto: Udlånt af Skælskør Egnshistoriske Arkiv.
Ofre fra Tyske Koncentrationslejre ved rådhuset.
Foto: Udlånt af Skælskør Egnshistoriske Arkiv.
Ofre fra Tyske Koncentrationslejre ved rådhuset.
Foto: Udlånt af Skælskør Egnshistoriske Arkiv.
Englænderne er nået til Skælskør maj 1945.
Foto: Udlånt af Skælskør Egnshistoriske Arkiv.
Englænderne er nået til Skælskør maj 1945.
Foto: Udlånt af Skælskør Egnshistoriske Arkiv.

Videre   –  Oversigtsmenu