Gammelgade

Vest på går man af Gammelgade, på højre side bygget ind i kirke muren den gamle Latinskole,
på venstre side et kig ned af Poppelstrædet, og lidt længere fremme har der ligget det gamle Fattighus og Sygehus.

Læs kirkens historie under Gammeltorv

Luft foto taget fra kirkens tårn

Mod Noret
Ned mod Dampmøllen
Over mod Harboe

  

Gammelgade 1
   –   Gammelgade 7   –   Gammelgade 9 og 11   –   Gammelgade 15

 Latinskolen   –  Aldersrentebolig   –  Skomager Andersen.   –  Syge/Fattighus   –  Poppelstrædet  

1970erne

Oversigtsmenu By